Welkom bij Groenen Gezondheidszorgpsychologie

 

home.png

Welkom bij Groenen Gezondheidszorgpsychologie

8 oktober:

Volwassenen wordt gevraagd maximaal 5 minuten vóór de afspraak aanwezig te zijn. U kunt nameijk niet meer wachten in de wachtkamer i.v.m. de verscherpte Covid19-maatregelen.

29 september:

PER DIRECT GEWIJZIGDE EN VERSCHERPTE MAATREGELEN:

 

OUDERS DIE HUN KIND VOOR

ONDERZOEK OF BEHANDELING

NAAR DE PRAKTIJK BRENGEN

MOGEN NIET MEER MEE

NAAR BINNEN KOMEN!

 

24 september:

VERSCHERPTE MAATREGELEN VANWEGE HET CORONAVIRUS. 

 

WIJ RESPECTEREN DE COVID19-REGELS.

U TOCH OOK?

ANDERS IS GEEN BEHANDELING MOGELIJK!

 

INDIEN IN UW GEZIN IEMAND KOORTS HEEFT, ZIEK OF VERKOUDEN

IS, KOM DAN NIET NAAR ONZE PRAKTIJK!!       

                          

NEEM DAN TELEFONISCH CONTACT OP!!

 

Groenen Gezondheidszorgpsychologie zal de uitgezette lijn van het RIVM zo veel mogelijk volgen. Dit is mede ingegeven door onze maatschappelijke verantwoordelijkheid om de continuïteit van zorg in de GGZ te waarborgen. Groenen Gezondheidszorgpsychologie heeft naar aanleiding van de maatregelen besloten rekening te houden met het volgende:

* Face-to-face afspraken kunnen alleen doorgaan als u en de therapeut geen klachten hebben. Bij de minste klachten kan worden overgegaan tot een telefonisch consult en/of beeldbellen (videobellen, whattsapp, skype, facetime). Naar dat laatste gaat wel de voorkeur uit. Dit om u en onszelf gezond te houden.

* We zullen geen handen schudden en ander fysiek contact vermijden.

* Als we u ontmoeten in de wachtkamer, zal dat met gepaste afstand gebeuren. We zullen opzij stappen boven aan de trap en u vrije doorgang verlenen om vanuit de wachtkamer naar de spreekkamer te gaan. De therapeut zal de deur openen en sluiten. Wij zullen voor en na het contact onze handen wassen, zodat we weer schoon aan een nieuw contact beginnen.

* Tijdens de face-to-face contacten zullen we een afstand bewaren van 1,5- 2 meter.

* In de wachtkamer zullen maar twee mensen kunnen plaatsnemen. Ook hier geldt: houd 1,5-2 meter afstand!

* Wij zullen onze planning aanpassen zodat er zo min mogelijk mensen in de wachtkamer verblijven. Dat betekent ook dat ouders niet meer in de wachtkamer wachten tijdens het consult van hun kinderen.

* Beneden bij de toegangsdeur vindt u desinfecterende handgel. Graag deze te gebruiken nadat u de deur goed gesloten heeft en voordat u het pand verder betreedt. Ook raden wij u aan uw handen te desinfecteren vóórdat u het pand weer verlaat.

Daarnaast respecteren wij uw afweging om niet op afspraken te komen. Indien gewenst en noodzakelijk zullen we een telefonisch consult aanbieden. Hierover kunnen we individueel communiceren. Het zal zonder meer de kwaliteit van de therapie beïnvloeden, maar het blijft overbrugbaar. Mogelijk dat we ook van andere ICT-zaken gebruik gaan maken om de therapie zo optimaal mogeijk te laten verlopen.

Wij zullen steeds individueel afstemmen wat de mogelijkheden en wensen zijn, zodat we op een gezonde manier met elkaar in contact kunnen blijven en onze zorg zo optimaal mogelijk kunnen blijven bieden in deze roerige tijd.

 

Welkom:

Groenen Gezondheidszorgpsychologie is een praktijk voor psychotherapie en kortdurende psychologische behandeling.

In onze praktijk bieden wij hulp aan volwassenen, ouderen en kinderen met psychische problemen.

Wij maken gebruik van wetenschappelijk erkende therapievormen, waarbij de cliënt centraal staat.

U kunt bij ons terecht voor verzekerde zorg in zowel Basis GGZ als Gespecialiseerde GGZ. Verder bieden wij onverzekerde zorg voor bijvoorbeeld werk of relatie gerelateerde problematiek