Tarieven

Groenen Gezondheidszorgpsychologie biedt zorg vanuit de zorgverzekeringswet en vanuit de Wet Jeugd GGZ. Afhankelijk van uw zorgvraag kunt u gebruik maken van zorg binnen de Generalistische Basis GGZ of binnen de Specialistische GGZ. Voor volwassenen vanaf 18 jaar geldt dat zowel behandeling in de Generalistische Basis GGZ als in de Specilistische GGZ  ten koste gaat van het wettelijk vastgestelde eigen risico.

Wij hebben een contract met alle zorgverzekeraars en er geldt een volledige vergoeding van het afgesproken product waarbij uw verplichte eigen risico wordt aangesproken. Voor meer informatie over vergoeding raadpleeg uw verzekeraar, ook kunt u contact opnemen met het secretariaat. 

Kinderen en jeugdigen vallen sinds 1 januari 2015 onder de Wet Jeugd GGZ, dit betekent dat de gemeenten verantwoordelijk zijn voor de jeugdzorg. Psychische en psychiatrische zorg voor kinderen en jeugdigen vallen daarom niet meer binnen de basisverzekering van de zorgverzekeraar.

No show tarieven: (zonder afmelden of te laat afmelden van een afspraak)

  • Consult  € 80,00
  • Onderzoeksconsulten € 160,00
  • Uitgebreid intelligentie-onderzoek dan wel neuropsychologisch onderzoek waarvoor 3 á 4 uur tijd is gereserveerd op een dag: € 350,00
  • zie tevens bij Praktijkinformatie

Tarieven Onverzekerde Zorg: € 125,00 per consult van 60 minuten (exclusief indirecte tijd)