De praktijk

Groenen Gezondheidszorgpsychologie biedt ambulante geestelijke gezondheidszorg aan volwassenen, jeugdigen en kinderen met psychische problemen.

De ervaring leert, dat voor veel mensen de stap om hulp te vragen groot is. Vaak kunnen problemen individueel of door steun vanuit de omgeving afnemen of zelfs oplossen. Echter, de problemen kunnen van dien aard zijn, dat ze escaleren of dreigen uit de hand te lopen. Ons team, bestaande uit specialisten werkend vanuit verschillende invalshoeken, levert zorg bij onder andere psychische problemen, opvoedingsvragen, partner-relatieproblemen en rouwverwerking. De keuze van het behandelkader hangt af van de aard en omvang van de klachten. De resultaten van een uitgebreid en zorgvuldig intake proces, met eventueel aanvullend onderzoek, zijn bepalend voor de aanpak.

Na ontvangst van uw aanmelding wordt binnen het team bepaald of wij de juiste hulpverlener zijn. Zo ja, dan plaatsen wij uw aanmelding op de wachtlijst.

Meer informatie over de aanmeldprocedure en de wachttijden vindt u bij  Aanmeldprocedure en Praktijkinformatie, als u vragen heeft die niet beantwoord worden op de website, kunt u Contact opnemen met het secretariaat.