Behandelvorm

Missie:

U kunt bij ons terecht voor zowel Generalistische Basis GGZ als Specialistische GGZ. Bij Generalistische Basis zorg is er sprake van lichte problematiek welke in maximaal 8 sessies verholpen kan worden. Daarnaast wordt voor de meer complexe problemen Specialistische GGZ zorg geboden.

Beide vormen zijn zorgaanbod op maat binnen een veilig en groeibevorderend klimaat in een zelfstandige behandelsetting. Kernbergippen als wederwijds respect, transparantie, gelijkwaardigheid en acceptatie staan daarin centraal. 

Er zijn geen tussentijdse wachttijden c.q. -lijsten voor behandeling na de intake. Als u wordt uitgenodigd voor de intake, waar procesdagnostiek onderdeel van uitmaakt, volgt direct daarna de overgang naar behandeling of therapie. Meestal wordt dit zoveel mgelijk in één hand gehouden, behoudens speciale therapieën of diagnostiche vragen. Een en ander gaat altijd in overleg met u als cliënt.

Visie:

Binnen de praktijk staat u als cliënt centraal. U bent een mens met een moeilijke situatie en/of probleem waarbij u hulp nodig heeft, omdat u het niet langer alleen kunt oplossen.

Het is belangrijk gebruik te maken van (uw) krachten, ieders vaardigheden en kennis om met uw vraag om hulp om te kunnen gaan en tot een beter welbevinden te komen.

In de praktijk worden de volgende behandelvormen toegepast:

  • (Cognitieve) gedrags therapie
  • Systeem therapie
  • Eye movement desensitization and reprocessing (E.M.D.R)
  • Schematherapie