Behandelvorm

U kunt bij ons terecht voor zowel eerstelijns psychologische hulpverlening en  tweedelijns zorg/psychotherapie. Bij eerstelijns zorg, is er sprake van lichte problematiek welke in maximaal 8 sessies verholpen kunnen worden. Echter, indien er terugkerende klachten bestaan of de situatie zodanig complex is, dan is tweedelijnszorg meer passend. Dit besluit wordt gemaakt door de betreffende hulpverlener en is afhankelijk van de aard en ernst van de aangemelde problematiek.

In de praktijk worden de volgende behandelvormen toegepast:

  • (Cognitieve) gedrags therapie
  • Cliëntgerichte benadering
  • Systeem therapie
  • Eye movement desensitization and reprocessing (E.M.D.R)
  • Schematherapie
  • Psychodynamische therapie