Sova

Sociale vaardigheden zijn nodig om op een handige manier met de omgeving om te gaan. Zo vinden sommige jongens en meisjes het lastig om contact te leggen met leeftijdsgenoten. Ze trekken zich terug of gaan zich opvallend gedragen door bijvoorbeeld iemand te pesten. Hoe ga je hier dan mee om?

Door middel van een training voor kinderen, wordt gewerkt aan het versterken van het zelfvertrouwen, worden sociale vaardigheden aangeleerd en ervaringen besproken.

Afhankelijk van de aanmeldingen en problematiek, wordt de volgende training aangeboden:

  • Training voor kinderen in de leeftijd  van 6 t/m 8 jaar
    De training bestaat uit een kleine groep kinderen, die vier keer op woensdag middag bij elkaar komen. Ze zitten samen omdat ze veel van dezelfde dingen  moeilijk vinden zoals omgaan met pestgedrag, contact maken met leeftijdsgenootjes of bang zijn voor bijvoorbeeld het donker. De bijeenkomsten hebben als doel om hiermee beter te leren omgaan. De trainers zijn er om te begeleiden, maar de kinderen helpen ook elkaar. Onderwerpen die aan bod komen zijn: complimenten geven en ontvangen, wat voel ik, positieve zelfwaardering, angstgevoelens en assertiviteit versus agressiviteit.