Aanmeldprocedure

U heeft een verwijsbrief (6) van uw huisarts nodig om u aan te melden bij onze praktijk. Uw huisarts bepaalt de zwaarte van uw klachten en beslist of doorverwijzing noodzakelijk is.


Volwassenen
U kunt zich digitaal aanmelden via het volgende formulier:
aanmelding volwassenen (3) tevens kunt u zich telefonisch aanmelden via het secretariaat. Voor informatie over openingstjden zie Contact


Aanmelding van kinderen en jeugdigen (< 16 jaar)
U kunt uw kind digitaal aanmelden via het volgende formulier: aanmelding kinderen (1) Voordat wij de aanmelding voor kinderen en jeugdigen in behandeling kunnen nemen dienen wij in het bezit te zijn van enkele getekende verklaringen, hieronder volgt nadere uitleg. Deze formulieren kunt u vinden op deze website of u kunt de formulieren opvragen bij het secretariaat.

Voor alle kinderen en jeugdigen dienen wij een getekende Toestemmingsverklaring Gemeente (5) te ontvangen.


Indien ouders gescheiden zijn en beiden ouderlijk gezag hebben, is behandeling enkel mogelijk wanneer wij in het bezit zijn van een getekende toestemmingsverklaring (4) van beide ouders. Als er sprake is van een niet-gezagdragende ouder/verzorger, dan beslist diegene niet mee over de behandeling en is er van deze persoon geen toestemmingsverklaring nodig. In plaats daarvan hebben wij een uittreksel uit het Centraal Gezagsregister nodig.

Jongeren ouder dan 16 maar jonger dan 18 jaar kunnen zich enkel zelf aanmelden, tevens via dit formulier: aanmelding jeugdigen (2)

De aanmelding is volledig als wij in het bezit zijn van het formulier: aanmelding volwassenen (3) of kinderen/jeugdigen (1+2), de verwijsbrief van de huisarts (6) en voor kinderen/jeugdigen, bij gedeeld gezag bij gescheiden ouders: de toestemmingsverklaring van beide ouders (4) en de toestemmingsverklaring gemeente (5).

Het is belangrijk om te weten dat pas op het moment dat de volledige aanmelding in ons bezit is, wij deze in behandeling kunnen nemen. Alle aanmeldingen worden in ons wekelijks overleg besproken en het team bepaalt of wij de juiste hulpverlener zijn. Zo ja, dan plaatsen wij uw aanvraag op de wachtlijst. Momenteel is er een lange wachtlijst voor de gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg en de generalistische basis geestelijke gezondheidszorg, voor meer informatie kunt u het secretariaat bellen.

Wij hanteren enkel een wachtlijst voor de start van de intake. Overgang van intake naar behandeling verloopt vloeiend en hiervoor hanteren wij geen wachtlijst. Alvorens met de intake te beginnen dient de behandelingsovereenkomst te worden ondertekend.

De behandelingsovereenkomst is een contract tussen u en de zorgverlener, waarin afspraken staan over de zorg. De overeenkomst dient vóór het eerste gesprek ondertekend te worden en zal in uw persoonlijk dossier worden bewaard. Zonder deze getekende behandelingsovereenkomst kan er geen behandeling plaatsvinden.

Voor meer informatie over de procedures kunt u contact opnemen met het secretariaat.