Kinderen & Jeugdigen

Elke ouder maakt zich wel eens zorgen om zijn of haar kind. Soms gaat het niet vanzelf en zijn er complicaties of klachten die een voorspoedige ontwikkeling in de weg staan. Wanneer dit langere tijd blijft bestaan, kan het zijn dat uw kind psychische problemen heeft en professionele hulp nodig heeft.

Vaak heeft u als ouder al van alles geprobeerd, maar komt u er niet uit. Het is dan verstandig om dit te bespreken met uw huisarts. Deze kan samen met u de klachten op een rijtje zetten en zo nodig doorverwijzen naar een specialist.

Wij helpen kinderen met aanhoudende problemen, onder meer op het gebied van:

  • Stemming- en angstklachten
  • Concentratieproblemen
  • Leerproblemen
  • Ontwikkelingsstoornissen zoals Attention Deficit (hyperactivity) Disorder (AD(H)D), Autisme Spectrum Stoornissen (ASS).
  • Onzekerheid
  • Scheiding van ouders
  • Identiteitsproblematiek
  • Eetproblemen

Samen met u en uw kind kijken we op welke manier we het beste kunnen helpen.

Naast de reguliere hulpverlening voor kinderen en jeugdigen, bestaat er binnen de praktijk ook een aanbod van trainingen en de mogelijkheid om onderzoek te laten doen naar leerproblemen zoals dyslexie. Meer informatie over dit aanbod, kunt u terugvinden onder preventie en trainingen.