Praktijkinformatie

VERHINDERD, indien u verhinderd bent, dient u uiterlijk 2 werkdagen voor de geplande datum af te zeggen. Bij afwezigheid van het secretariaat kunt u het antwoordapparaat inspreken, een SMS of WhatsApp bericht sturen naar uw behandelaar. Wordt de afspraak niet tijdig afgezegd dan worden kosten in rekening gebracht. (zie Tarieven: no show tarieven) Voor de continuïteit van de behandeling is het echter belangrijk dat u de gemaakte afspraken nakomt.

Deze no show kosten worden niet in rekening gebracht als u aangeeft een telefonisch consult te willen en daadwerkelijk bereikbaar bent op de oorspronkelijke afgesproken datum en tijdstip. Het telefonisch consult kan uiteraard alleen maar gelden voor gesprekscontacten en niet voor onderzoeks- of testcontacten. Wij laten het initiatief voor het telefonisch consult bij u.

Daarbij is het van belang om u te realiseren dat een laatste contact voor de afsluiting van de therapie nooit vervangen kan worden door een telefonisch contact en wellicht nog belangrijker de face to face contacten nooit vervangen kunnen worden door telefonische contacten. Deze zijn absoluut onvoldoende om een therapie op te baseren.

Om de continuiteit van de behandeling te waarborgen is het slechts 2 maal per behandeling toegestaan uw afspraak af te zeggen, ook als deze wordt vervangen door een telefonisch consult. Daarna zal de behandeling worden afgesloten en dient u voor een herstart achter aan te sluiten op de wachtlijst.

KLACHTENREGELING, wij vinden het belangrijk om goede zorg te verlenen en te luisteren naar uw wensen. Daarom zijn wij aangesloten bij de klachtenregeling van de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigd Psychologen (LVVP). U kunt de LVVP website raadplegen voor klachten en vertrouwenspersonen die u hierbij helpen.

Op dit moment kunt u cliënten/ouders - die onder de Jeugdwet vallen - met vragen/klachten, gebruik maken van een vertrouwenspersoon van het AKJ (Stichting Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg): 088 555 1000 of info@akj.nl

PRIVACY & GEHEIMHOUDING, zoals genoemd in het privacystatement.

KWALITEITSSTATUUT, is op de praktijk ter inzage beschikbaar, u dient hiervoor een afspraak te maken met het secretariaat.

WACHTTIJDEN, Momenteel is er voor volwassen géén mogelijkheid voor inschrijving wegens een wachttijdstop, voor de gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg en de generalistische basis geestelijke gezondheidszorg . Kinderen onder 18 jaar kunnen zich wel inschrijven.

CRISIS, bij een crisis buiten kantooruren kunnen cliënten contact opnemen met het spoednummer van de huisarts en in de weekenden/ avonden de huisartsenpost, voor het inschakelen van de crisisdienst. Daarnaast kunnen cliënten terecht op de website www.113online.nl .